Mayo edición Nro 1
Junio edición Nro 2
Junio edición Nro 3
Julio edición Nro 4
Octubre edición Nro 5
Noviembre edición Nro 6
Diciembre edición Nro 7
Enero 2020 edición Nro 8
Febrero 2020, edición Nro 9
Marzo 2020, edición Nro 10
Junio 2020, edición Nro 11
Septiembre 2020, edición Nro 12
Idioma